top of page
EdmundsVanags-4.jpg

Edmunds Vanags

Klīniskais psihologs

Specializējas neiropsiholoģisko novērtējumu veikšanā.

Veic kolēģu pārraudzību klīniskās psiholoģijas jomā.

 

Izglītība un profesionālā pieredze:

Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas lektors.

Latvijas Psihologu biedrības Ētikas komisijas vadītājs.

  • Pabeidzis Latvijas Universitātes Psiholoģijas fakultātes doktorantūru klīniskajā psiholoģijā, doktora grāda pretendents. Šobrīd izstrādā promocijas darbu klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. 

  • No 2015. gada strādā Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļā par pasniedzēju. Pasniedz kognitīvās un neiropsiholoģijas kursus. 

  • Regulāri papildina savas zināšanas, iemaņas starptautiskās konferencēs, semināros un apmācībās klīniskās psiholoģijas apakšnozarē.

bottom of page