top of page
EdmundsVanags-4.jpg

Edmunds Vanags

Klīniskais psihologs

Specializējas neiropsiholoģisko novērtējumu veikšanā.

Veic kolēģu pārraudzību klīniskās psiholoģijas jomā.

 

Izglītība un profesionālā pieredze:

Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas lektors.

Latvijas Psihologu biedrības Ētikas komisijas vadītājs.

  • Ieguvis doktora grādu klīniskajā psiholoģijā. 

  • No 2015. gada strādā Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļā par pasniedzēju. Pasniedz kognitīvās un neiropsiholoģijas kursus. 

  • Regulāri papildina savas zināšanas, iemaņas starptautiskās konferencēs, semināros un apmācībās klīniskās psiholoģijas apakšnozarē.

Psiholoģiskā izpēte bērniem (no 5 gadu vecuma) un pieaugušajiem


Psiholoģiskās izpētes procesā ar dažādu uzdevumu, testu un anketu palīdzību tiek novērtēta klienta kognitīvā, intelektuālā, personības un emocionālā/uzvedības sfēra. Novērtējums ļauj secināt par klienta stiprajām pusēm un tām, kurām nepieciešams atbalsts. Detalizēts izpētes process tiek aprakstīts izpētes atzinumā (atbilstoši Psihologu likuma III nodaļa, 13. pantā noteiktajām prasībām). 

 

Atzinums noder citiem speciālistiem (psihiatram, neirologam un citiem ārstiem; pedagogiem un Pedagoģiski medicīniskajai komisijai), lai labāk diagnosticētu iespējamās grūtības un piemeklētu atbilstošāko terapijas vai atbalsta metodi.

Psiholoģiskajā izpētē tiek veikta klienta psiholoģisko spēju novērtēšana ar dažādām metodēm, piemēram, Vekslera intelekta testu, dažādām vecāku un pedagogu novērojumu metodēm u.c.

Ja izpēte tiek veikta bērnam, tad informācijas vākšanas procesā tiek iesaistīti arī vecāki, kuri aizpilda dažādas anketas un atbild uz psihologa jautājumiem. Izpētes process parasti prasa 2-3 klātienes tikšanās reizes un pēc tam vēl kādas 2-3 nedēļas nepieciešamas atzinuma sagatavošanai.

Izpēte netiek veikta bērnam un vecākiem, ja atzinums nepieciešams Bāriņtiesai vai jebkurai citai LR tiesu institūcijai. Ar izpēti šādos gadījumos nodarbojas juridiskie psihologi.

bottom of page